Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: Плевен


Брой общо: 19

По закона за защитените територии:

Брой общо:15
Вид: Природна забележителност
Територии:ЗМ “Кайлъка”
ЗМ “Турията”
ПЗ “Дългата бара – паметника”
ПЗ Част от ПЗ " Чернелка”
ЗМ. "Палаза"
ПЗ Част от Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости
ЗМ “Брестнишко бранище”
ЗМ ”Гарваница”
ЗМ “Орниците”
ПЗ “Опански баир”
ЗМ ”Гущера”
ПЗ Карстово ждрело “Чернелка”
ЗМ ”Булин дол”
ПЗ “Фосилно находище на Баденската фауна в м. «Моста на р.Вит»
ПЗ ”Пещера Разбитица в м. Среброструй”


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:4
Вид: SCI
Територии:Защитена зона „Студенец”
Защитена зона Обнова
Защитена зона Обнова-Карамандол BG0000239
Защитена зона Река Вит
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)